• De contributie bedraagt € 25,00 per jaar en wordt uitsluitend automatisch geïncasseerd.
  • Als je je via Verkeersschool ATTENT na het behalen van je motorrijbewijs aanmeldt, is het eerste lidmaatschapsjaar gratis. Bevalt het je niet, hoef je je lidmaatschap niet te verlengen.