Richtlijnen bij toertochten van Motorclub De Stoomfiets, Steenwijk.

1. Algemeen.

 • De Toercommissie publiceert in het voorjaar een concept jaarprogramma. Ieder lid kan aangeven welke toertocht hij/zij graag wil organiseren. Op de Algemene ledenvergadering wordt het jaarprogramma vastgesteld. Daarna volgt het Uitzettersoverleg om de routerichting van elke rit af te stemmen.
 • Tenzij anders aangegeven vertrekken onze ritten van restaurant ‘Eet- en Pannenkoekenboerderij Steenwijk’ (EPBS) aan de Meppelerweg te Steenwijk.
 • Een middagrit is in principe 120 à 140 km en start om 13:00 uur. Een dag rit is doorgaans ongeveer 200 km en start om 10:00 uur. In overleg met de Toercommissie kan hiervan worden afgeweken.
 • Als de weersverwachting voor de middag/dag van de rit erg slecht is, kan een dag tevoren – na overleg met en instemming van een lid van de Toercommissie of bestuur – worden besloten de rit af te gelasten. Vervolgens zorgt dit kaderlid dat dit bij de leden bekend wordt op de website, email, evt telefonisch en/of Whatsapp. Nog niet in de Whatsapp-groep? Meld je aan bij voorzitter@mcdestoomfiets.nl
 • Als deelnemer aan een toerrit van onze club ben en blijf je een individuele verkeersdeelnemer en ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en dat van de medeweggebruikers.

 

2. De uitzetter…

 • Maakt ca. 1 maand vóór de rit een korte beschrijving van de rit voor publicatie op de website.
 • Houdt er bij het plannen van de toertocht rekening mee dat bij een rit langer dan 120 km onderweg getankt moeten kunnen worden.
 • Stelt vast waar een stop voor koffie, toilet en/of een maaltijd wordt gehouden en controleert van tevoren of betreffende gelegenheid op de dag van de rit is geopend en of ze ons willen/kunnen ontvangen.
 • Zorgt voor een verslag van de rit voor de website (zelf of vraagt een deelnemer dit te maken).

 

3. De voorrijder (meestal ook de uitzetter)…

 • Zorgt ervoor dat de EHBO-doos wordt meegenomen.
 • Houdt rekening met de snelheid zodat alle rijders in de groep op verantwoorde wijze de rit kunnen volgen.
 • Houdt rekening met de mogelijkheid van ‘opbreken’ van de groep. 
 • Zorgt na afloop voor een ingevulde presentielijst t.b.v. de clubcompetitie.
 • Is kenner van de te rijden route. Het is geen verkeersregelaar en heeft geen extra bevoegdheid boven de andere deelnemers aan de rit of weggebruikers.
 • Vraagt in de groep na of er relevante bijzonderheden zijn zoals beperkte actieradius, tussentijds afscheid o.i.d.

 

4. Vooraf…

 • Controleert elke deelnemer voor afreis van huis op de website of de rit doorgaat als bijv. de weersomstandigheden twijfelachtig zijn.
 • Zorgt elke deelnemer ervoor onderweg niet zonder brandstof komt te staan. Liefst volle tank bij vertrek. Bij max elke 100 km wordt een tankstop ingelast, tenzij anders is afgesproken met de groep.
 • Elke deelnemer heeft de verantwoordelijkheid als zelfstandige weggebruiker. Het rijden in een groep geeft geen extra bevoegdheid boven andere weggebruikers. 
 • Heb je minder ervaring? Rij dan voorin de groep.

 

5. Het rijden.

 • Iedereen in de groep rijdt met gepaste onderlinge afstand en baksteens-gewijs zolang de breedte van de weg dit veilig toestaat. Let op: Tegen de weg-as rijden is risico-vol. Zoek een veilige positie binnen de breedte van de weg/rijbaan ten opzicht van degene die vóór je rijdt.
 • Inhalen alleen als het echt nodig is.
 • Blijf op trajecten met stoplichten compact rijden. Ga bij rood licht met 2 motoren naast elkaar staan, maar houd (links of rechts) ruimte t.o.v. voortrazend verkeer. Blijf bij elkaar zodat (het grootste deel van) de groep bij groen licht kan doorrijden
 • Als een deel van de groep achterblijft (door verkeerslichten, voorrangskruisingen, overwegen, etc) doen we het volgende:
 • Het voorste deel van de groep vervolgt de route (en stopt niet langs de weg of op een andere risicovolle plaats).
 • De achterblijvers vervolgen de rit door de weg zonder afslag te volgen.
 • Als de voorste groep afslaat, blijft de achterste rijder van die groep op de afslag staan in de richting van de route.
 • Dit herhaalt zich tot de groep weer compleet is, of totdat de voorrijder moet stilstaan.
 • Eventueel kan de kopgroep wachten op een veilige (parkeer)plaats langs de route. 
 • Mocht je onverhoopt voor het einde van de rit de groep willen verlaten, meld dit dan bij de voorrijder. Dit voorkomt verwarring. Uiteraard hopen we dat je de rit tot het einde meerijdt.

 

6. Tot slot

 • Het risico van een ongeval kun jezelf beperken. Pas je snelheid en positie op de weg aan aan de omstandigheden. Onderken potentieel gevaar op tijd. Daarmee voorkom je dat je schrikt van een onverwachte situatie. JE KUNT NIET LANGZAAM SCHRIKKEN!! (ABS helpt daarbij).

 

Wij wensen iedereen veilige kilometers bij Motorclub De Stoomfiets, Steenwijk.