Algemene Ledenvergadering 2020

Deze vergadering begon met een introductie van Stichting PRESENT die mensen die graag vrijwillig het verschil willen maken voor diegenen die het zo nodig hebben. Marieke lichtte toe dat de stichting de match zoekt tussen vrijwilliger en het doel. Wil je meer weten en jouw kwaliteiten beschikbaar stellen, kijk dan op de site van Stichting Present

Vervolgens was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Gerard, Lammie en Alie zijn 25 jaar geleden lid geworden van onze club en zijn dat nog steeds. Dank voor het vertrouwen. Alie was helaas verhinderd, maar het motortje komt zeker ook bij haar thuis terecht.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden geboeid gevolgd en kregen de goedkeuring van de vergadering. Evenzo vond de kascommissie geen onvolkomenheden in de financiele administratie van onze penningmeester. De vergadering ging ook akkoord met de begroting voor 2020.

Na de pauze gaf de commissie voor de Goede Doelen Donatie uitleg over hun voorstel aan het bestuur. Van de drie aanmeldingen voldeed er 1 niet aan het criterium dat het om een 100% vrijwilligers-initiatief betrof. Het voorstel was om de andere 2 doelen elk een donatie van € 500 euro te schenken. Zij worden door het bestuur benaderd.

De clubcompetitie 2019 was geen verrassing. Hoewel? Cor de bruin op een 3e plaats en Willem en Tineke ex aequo op een gedeelde eerste plaats. Keurig en gefeliciteerd.

De (toer)agenda voor dit seizoen wordt op dit moment gecompleteerd en zal van het overleg op 19 februari definitief worden.

De voorbereidingen voor de 35e OtR (6 september) zijn in volle gang. Ondanks dreigende wolken vanuit diverse kanten, gaan we er vanuit dat deze rit doorgaat.

Over de bestuursverkiezing kunnen we kort zijn. De huidige bestuursleden zullen ook het komende seizoen ongewijzigd hun functie blijven vervullen.

Met dank aan de aanwezigen sloot de voorzitter de vergadering.